Mitolohiyang Pinoy: Si Bakonawa

Si Bakonawa, ang katunggaliang Diyos ni Bathala ay nasa anyong higanteng sawa na naninirahan sa ilalim karagatan. Naniniwala ang mga sinaunang Tagalog na si Bakonawa ang dahilan ng pagkawala ng buwan o ng araw tuwing sasapit ang Eclipse.

Sa tuwing lalamunin ni Bakonawa ang buwan o ang araw ay lumalabas ang mga ninunong Tagalog dala dala ang kanilang mga palayok, sandok o ano mang bagay na maaaring lumikha ng ingay para iluwa ni Bakonawa ang buwan at tuluyan syang maitaboy palayo ng karagatan.

Ayon sa alamat, si Bakonawa ay may kapatid na babaeng nasa anyo ng isang higanteng Pawikan. Madalas bumisita ang Pawikan sa isang isla kung saan ito’y magsisilang ng mga itlog. Napansin ng mga naninirahan sa nasabing isla na sa tuwing mangingitlog ang Pawikan ay sinusundan ito ng tubig ng dagat. Sa takot ng mga tao na tuluyang malubog ang isla sa tubig-dagat ay kanilang pinatay ang Pawikan.

Huli na ng malaman ni Bakonawa na pinaslang ng mga naninirahan sa isla ang kanyang nag-iisang kapatid kaya’t para paghigantihan ang mga taong naninirahan sa isla’y umahon si Bakonawa sa karagatan at kanyang nilamon ang buwan. Dahil sa takot na tuluyang maglaho ng buwan ay nanalangin ang mga tao kay Bathala para parusahan nito si Bakonawa. Tinanggihan ni Bathala ang panalangin ng mga tao (ang parusahan si Bakonawa), subalit sinabi rin nito na ang makapagpipigil lamang kay Bakonawa ay ang ingay ng mga tao. Gamit ang kanilang mga palayok, sandok at kawali’y lumikha ng malakas na ingay ang mga tao sa isla. Iniluwa ni Bakonawa ang buwan at naglaho ito sa karagatan, at hindi na kailanman nakita ng mga taga-isla.

Pininiwalaang ang isla ng alamat ay ang tinatawag na Turtle Islands ngayon.

———-

Salin mula sa Wikipedia

Powered by ScribeFire.

17 thoughts on “Mitolohiyang Pinoy: Si Bakonawa

 1. Well, since you gave away that this came from Wikipedia, I didn’t have a hard time understanding it. Next time, don’t. Give me a little challenge and make my life miserable learning your language. LOL. 🙂

  Anyway, this god is not a myth unless proven otherwise. Which means bigotry — you cannot prove or disprove it. Our ancestors won’t just make up stories if they haven’t got anything to base it onto. Here we go again getting dang serious! 😦 The hell! LOL.

  Anyways, River was here. Take that!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Yikes! Are you saying that you actually think that a huge serpent called Bakonawa can actually be a fact? What the! Social Science and anthropology already answered your question…these are myths! It (the legend) might say something about our culture as Filipinos, still they are myths..never to be taken literally..symbolical pwede pa! hehe!

 3. the pictures are very yucks I Don’t want to see that again!!!!!!!!!!!!!!!
  UUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!1!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s